Jak napíšu testové otázky a jak je důležité připravit testové otázky?

Nancy
2023-09-16T21:08:17+02:00
veřejné domény
Nancy16 2023بتمبر XNUMXPoslední aktualizace: před 5 dny

Jak mám udělat testovací otázky?

 1. Stanovení cílů testu: Před zahájením návrhu otázek musí být cíle testu jasně definovány.
  Co přesně chcete měřit? Chcete si otestovat své základní znalosti nebo schopnosti analýzy a kritického myšlení?
 2. Diverzifikujte typy otázek: Ke komplexnímu hodnocení studentů by se měly používat různé typy otázek.
  Tyto typy mohou zahrnovat otázky s výběrem odpovědí, otázky odpovědí a uvažování, pravdivé a nepravdivé závěry, odpovídající myšlenky a otázky týkající se porozumění.
 3. Jasné formulování otázek: Návrhář musí formulovat otázky jasně a srozumitelně pro studenty.
  Používejte krátké, jednoduché věty a vyvarujte se používání složité nebo neznámé slovní zásoby.Ezoic
 4. Poskytování jasných pokynů: Studentům musí být poskytnuty jasné a přesné pokyny, jak odpovídat na otázky.
  Tyto pokyny mohou obsahovat podrobnosti o množství požadovaných odpovědí nebo požadované metodě uvažování.
 5. Zajistěte vyváženou obtížnost: Otázky musí být vyvážené v obtížnosti.
  Pro studenty by to mělo být náročné, aniž by test byl tak obtížný, že by bylo pro studenty těžké ho složit.
 6. Průběžná kontrola a úprava: Po navržení otázek by je měl návrhář zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
  Lze jej také sdílet s ostatními lidmi, abyste získali další názory a zpětnou vazbu.Ezoic

Důležitost přípravy testových otázek

Příprava testových otázek má velký význam v procesu výuky a akademického hodnocení.
Tyto otázky mohou být účinným způsobem, jak změřit, jak studenti rozumí látce a jak rozumějí pojmům.
Testové otázky navíc pomáhají stimulovat myšlení studentů a rozvíjet jejich mentální a analytické schopnosti.
Poskytuje také příležitost studentům identifikovat své silné a slabé stránky ve studovaném předmětu, což jim umožňuje zaměřit se na oblasti, které potřebují zlepšení.
Jsou-li otázky vhodně uspořádány, mohou účinně motivovat studenty, zvyšovat jejich nadšení pro učení a dosahovat lepších výsledků u zkoušek.

Testové otázky se musí vyznačovat rozmanitostí a komplexností, protože musí pokrývat všechny aspekty studovaného materiálu a zahrnovat různé úrovně myšlení, jako je zapamatování, interpretace, analýza, aplikace a hodnocení.
Otázky musí být také jasné a srozumitelné, aby je žáci snadno pochopili a správně vyjádřili své odpovědi.
Testové otázky by navíc měly být spravedlivé a spravedlivé, bez zaujatosti vůči jakékoli skupině studentů.

Proces přípravy testových otázek vyžaduje kreativitu a dobré plánování.
Učitel musí určit vzdělávací cíle, kterých má být prostřednictvím testu dosaženo, a poté zvolit vhodné typy otázek, které těchto cílů dosahují.
Mělo by také vzít v úvahu načasování testu a stanovit vhodný časový limit pro každou otázku.
Výkon studentů ve zkouškách by měl být pečlivě analyzován a vyhodnocen, aby bylo možné určit, jaká zlepšení je potřeba ve stylu a obtížnosti otázek.

Kroky pro přípravu testovacích otázek

Příprava testových otázek je důležitý a citlivý proces, který vyžaduje dodržení konkrétních kroků k zajištění kvality a spolehlivosti otázek.
Prvním krokem je stanovení cílů testu a kritérií, která musí otázky splňovat.
Poté, než začnete připravovat otázky, musíte určit typ požadovaných otázek, zda se jedná o otázky s výběrem z více možností, pravdivé a nepravdivé nebo otázky s otevřenou odpovědí.

Ezoic

Dále musíte navrhnout časový rámec zkoušky a určit počet otázek a skóre pro každou otázku.
Otázky by také měly být rozděleny podle jejich obtížnosti a úrovně učení, na kterou je test zaměřen.

Po výběru typu otázek a vytvoření časového rámce nyní můžete začít psát otázky.
Otázky musí být jasné, srozumitelné a musí se řídit kritérii, která byla stanovena na začátku.
Otázky musí být také různorodé a musí zahrnovat všechny aspekty požadovaného předmětu a odrážet úroveň požadovaného učení.

Po napsání otázek byste je měli zkontrolovat a zkontrolovat, abyste se ujistili, že neobsahují gramatické, jazykové a kognitivní chyby.
Otázky mohou být také pilotně testovány na omezeném vzorku studentů, aby se ověřila jejich platnost a účinnost.
Pokud se vyskytnou chyby nebo otázky vyžadují nějaké úpravy, jsou podniknuty nezbytné kroky a otázky jsou znovu přezkoumány.

Běžné typy otázek

 • Definiční otázka: Tento typ otázky se používá k dotazu na vysvětlení nebo objasnění určitého pojmu nebo termínu.
  Mohou se objevit v akademických diskusích nebo v každodenním životě.Ezoic
 • Otázka na příčinu a následek: Tento typ otázky se používá ke zjištění příčin a následků spojených s událostí.
  Pomáhá pochopit sled událostí a jejich vzájemný vztah.
 • Dotazová otázka: Používá se k vyhledání dalších informací nebo vysvětlení k určitému tématu.
  Může to být zamýšleno jako kompenzace toho, co bylo dříve probráno, nebo se o něčem dozvědět více podrobností.
 • Predikční otázka: Používá se k získání očekávání nebo předpovědí o konkrétní budoucnosti.
  Tyto otázky mohou souviset s obchodními nebo politickými diskusemi.
 • Srovnávací otázka: Tento typ otázky se používá ke kontrole rozdílů a podobností mezi různými položkami.
  Tento typ otázek je užitečný při rozhodování nebo při porovnávání různých produktů nebo služeb.Ezoic
 • Otázka k porozumění: Tento typ otázky se používá ke kontrole, jak někdo rozumí konkrétnímu tématu.
  Je široce používán ve školách a univerzitách během procesu učení.
Běžné typy otázek

Osvědčené postupy při přípravě testových otázek

 1. Stanovení jasných cílů: Před zahájením přípravy otázek musí být jasně definovány cíle testu.
  To pomáhá určit typ požadovaných otázek a omezení pokrytí.
 2. Rozmanitost typů otázek: Měly by být použity různé typy otázek, jako je výběr z více možností, písemné vyjádření, pravda/nepravda a souhlas nebo nesouhlas.
  To pomáhá při komplexním měření dovedností a znalostí studentů.
 3. Vyváženost obtížnosti: Obtížnost otázek by měla být náležitě vyvážena, aby se s nimi studenti všech úrovní mohli vhodně vypořádat.
  K vyhodnocení úrovně každé otázky lze použít matici obtížnosti.Ezoic
 4. Jasnost a přesnost: Otázky musí být jasné a jasně srozumitelné.
  Je třeba se vyvarovat používání vágních frází nebo složitých vět.
  Důležitá je také přesnost při formulaci otázek, aby se předešlo nejasnostem, které by mohly ovlivnit odpovědi studentů.
 5. Zajistěte pokrytí: Testové otázky by měly zahrnovat ucelený rozsah studovaných témat a konceptů.
  Ujistěte se, že existuje rovnováha mezi komplexním pokrytím kurzů.
 6. Vyšetřování úniků: Je třeba se vyhnout používání otázek, které studenti nebo externí zdroje znali dříve.
  Mohou být použity nové otázky nebo staré otázky mohou být přeformulovány způsobem, který zachová originalitu.
 7. Dobré vodítko: Otázky by měly studentům poskytnout jasný směr, jak budou reagovat a organizovat své odpovědi.
  Jasné pokyny mohou být použity k tomu, aby pomohly studentům vést a správně porozumět požadavkům na otázky.Ezoic
 8. Testování a klasifikační testy: Učitelé musí podstoupit testy hodnocení, aby byla zajištěna validita a kvalita připravených otázek.
  To pomáhá vyhnout se chybám, které by mohly ovlivnit výsledky testu.
Osvědčené postupy při přípravě testových otázek

Jak mohu složit zkoušku z formuláře Google?

Pokud chcete složit zkoušku nebo průzkum ve formuláři Google, jste na správném místě! Formulář Google je jedním z bezplatných a snadno použitelných nástrojů, které můžete použít k vytváření dotazníků, kvízů nebo anket.
Chcete-li začít, přihlaste se ke svému účtu Google a přejděte na stránku Formuláře Google.
Poté kliknutím na tlačítko „+ Vytvořit“ začněte vytvářet nový formulář.
Najdete zde mnoho možností pro přidání různých otázek, jako jsou textové otázky a otázky s výběrem odpovědí.
Můžete si také přizpůsobit rozvržení formuláře a přidat obrázky a videa, pokud chcete.
Po dokončení vytváření formuláře jej můžete sdílet s ostatními odesláním odkazu na formulář nebo jeho přidáním na svůj web.

Jak mohu složit zkoušku z formuláře Google?

Jak provedu krátký test?

Pokud si chcete udělat kvíz, zde je několik základních kroků, kterými se můžete řídit.
Nejprve se rozhodněte, co chcete testovat a jaké cíle chcete měřit.
Poté začněte připravovat krátké otázky, které odpovídají tématu.
Pokuste se měnit otázky mezi více možnostmi, pravdivými/nepravdivými, definicemi a otevřenými formami.

Až budete mít otázky připravené, uspořádejte je logicky a spravedlivě.
Test můžete rozdělit na různé části a pro každou část nastavit konkrétní čas.
Ujistěte se, že studentům poskytnete jasné a srozumitelné pokyny, jak odpovídat na otázky a přidělovat si čas.

Ezoic

Při psaní testu může být dobré vysvětlit studentům otázky před zahájením testu.
Můžete také poskytnout minulé příklady nebo modely, které jim pomohou s přípravou.
Je také vhodnější dát studentům dostatek času na odpověď a umožnit jim, aby se zeptali, zda existují nějaká vysvětlení.

Po dokončení testu zaznačte odpovědi a zhodnoťte výkon žáků.
K usnadnění známkování a poskytnutí okamžitých výsledků studentům můžete použít tabulku nebo rubriku.
Poskytněte také konstruktivní zpětnou vazbu a zpětnou vazbu studentům, která jim pomůže zlepšit jejich výkon v budoucnu.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.Povinná pole jsou označena *